A extensión Agraria como instrumento da revolución verde en España

FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2009): "A extensión agraria como instrumento da revolución verde en España", en LÓPEZ DÍAZ, M.: Historia y Cultura. Estudios de Homenaje al profesor J.M. Pérez García, Vigo, Universidade de Vigo, pp. 151-170.