Histagra

Pedro Murias: un tabaqueiro na Habana, un indiano na Devesa

Duration:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autora: Ana Cabana Iglesia
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2000